UAB „Bautekas“ tvarko vartotojų duomenis teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir kitų teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Siekiame, kad duomenų tvarkymas būtų tikslus, saugus ir konfidencialus, o duomenys tinkamai laikomi ir saugomi.

Privatumo politika

Ši privatumo politika apibrėžia privatumo sąlygas, kai naudojatės www.bautekas.com interneto svetaine (toliau svetainė), lankotės UAB „Bautekas“ socialinių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiate su mumis.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galime jus identifikuoti, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris kt.

Privatumo politika galioja visiems, kurie apsilanko mūsų svetainėje, socialinių tinklų paskyrose.

UAB Bautekas

Jūsų nurodytus asmens duomenis pagal šią privatumo politiką tvarko UAB „Bautekas“, juridinio asmens kodas 134804870, registracijos adresas Ukmergės g. 16-43, LT-49343 Kaunas.

Tikslai, kuriais mes tvarkome jūsų asmens duomenis

  • norėdami teikti jums suasmenintus pasiūlymus

  • siekdami matuoti ir gerinti mūsų Svetainės bei socialinių tinklų paskyrų veikimą;

Duomenys, kuriuos mes tvarkome

  • jūsų asmens atpažinimo ir kontaktiniai duomenys, t.y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

  • jūsų ​įrenginio IP adresas, naudojamos interneto naršyklės tipas, įrenginio tipas, laikas praleistas mūsų interneto svetainėje, aplankytų puslapių skaičius ir kt., siekiant vertinti mūsų svetainės našumą.

Kaip mes saugome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys yra saugomi UAB „Bautekas“ ir nėra jokiu būdu be teisėto pagrindo perduodami trečiosioms šalims ar naudojami tokiais tikslais, dėl kurių nebuvo surinkti.

Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis mes saugome ne ilgiau, negu to reikalauja šioje privatumo politikoje nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Jūsų teisės

  • jūsų galite prašyti informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys;

  • nurodyti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius jūsų asmens duomenis;

  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

 

Kaip bus keičiama ši privatumo politika?

Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami svetainėje.

Privatumo politika