Tekstų taisymas

Tekstas yra struktūra, todėl prieš pradėdamas kurti, rašytojas sudaro turinio planą: nustato temą, paaiškina, kokia problema yra sprendžiama ir pateikia jos sprendimo būdus. Tekste yra nurodomi argumentai ir analizuojamos sąvokos.

Kada tekstą reikia taisyti, o kada perrašyti?

Kai rašytojas gauna redagavimo užduotį, tai reiškia, kad jis dirbs su kažkieno jau parašytu tekstu; turės išanalizuoti teksto struktūrą ir nuspręsti, ar ji yra tinkama, kiek jos reikia keisti, ar ją apskritai galima panaudoti. Jeigu pateikti tekstai neatitinka jokių struktūros principų, juos reikia iš esmės keisti, t.y. perrašyti. Tokiu atveju rekomenduojame kreiptis dėl tekstų rašymo paslaugos. Jeigu bent 40 procentų teksto struktūros atitinka tekstų rašymo principus, galima atlikti redagavimo paslaugą. 

Kas yra tekstų redagavimas

Svarbiausia užduotis redaguojant – išlaikyti autoriaus mintį, stilių ir teksto prasmę. Rašytojas, taisantis tekstą, turi išlikti neutralus ir nepridėti (nebent kliento prašymu) savo rašymo stiliaus. Teksto redagavimas apima kelis taisymo objektus:

  • teksto struktūrą;

  • sakinių konstrukciją;

  • sakinių ir pastraipų rišlumą;

  • kalbos kultūrą.

Klaidų taisymas

Kai kuriais atvejais, klientai nori palikti originalų (neredaguotą tekstą), tačiau ištaisyti gramatines ir skyrybos klaidas. Bautekas Digital nerekomenduoja tokio metodo, jeigu teksto struktūra ir sakinių konstrukcija yra netaisyklinga.

 

Kai kurių gramatinių ir skyrybos klaidų taisymas yra neįmanomas, jeigu tekste yra sakinių konstrukcijos ar kalbos kultūros netikslumų. Tokiu atveju, norėdamas ištaisyti gramatines ar skyrybos klaidas, rašytojas turės keisti, t.y. redaguoti tekstą. Redaguoti tekstą ir taisyti klaidas yra įprasta, tačiau taisyti klaidas, kai pats tekstas dar nėra paruoštas – vargiai įmanoma.

Redagavimo kaina